Indukční průtokoměry

Ostatní služby

Konzultace a poradenství, …

Nabízíme poradenství v oblasti techniky měření průtoku a navazujících technologií. Dodáváme kompletní řešení od doporučení vhodných parametrů průtokoměrů a příslušenství, přes návrhy přiléhajících potrubních vedení, až po konečnou dodávku a realizaci. Konzultace probíhají po předchozí domluvě telefonicky, písemně nebo osobně obhlídkou v místě instalace zařízení. Platby za konzultace se řídí aktuálním ceníkem služeb LIMESA meters.

Servis a opravy

Jako výrobní společnost zajišťujeme zákonný záruční i pozáruční servis námi dodávaných výrobků a služeb. Nad rámec legislativy garantujeme servis veškerých našich měřičů i po ukončení jejich výroby, například vlivem uvedení nové řady.

Mimo to zajišťujeme i servis měřičů průtoku a tepla EESA (MP400, MP500, MT500, MT200,…). Samozřejmostí je možnost kalibrace veškerých měřičů průtoku i tepla a na vyžádání i metrologické ověření včetně vydání kalibračních listů.

Technická školení

Pořádáme technická školení zaměřená na instalační postupy a nastavování našich průtokoměrů. Po domluvě lze uspořádat i individuální termín školení. Školení probíhá v našich prostorách, po dohodě může probíhat i v provozovně zákazníka. Školení je vhodné pro montážní techniky a projektanty. Obvyklá délka trvání je 2-3 hod. Závěrem je účastníkům udělen certifikát o absolvování školení. Certifikát je platný po dobu tří let.

Obsahem školení jsou:

  • Stanovení typu průtokoměru a jeho základních parametrů – typ a světlost snímače průtoku, typ výstelky, materiál snímacích elektrod, komunikační rozhraní, napájení,…
  • Montáž průtokoměru do potrubí – určení vhodného umístění v potrubí (svislá/vodorovná montáž, vliv okolních prvků na měření,…). Příprava navazujících měřících úseků (specifikace připojovacích prvků, zklidňujících délek, redukčních kuželů, instalace uzavíracích ventilů,…).
  • Elektrické připojení – specifikace typu napájení, způsob připojení a jištění,…
  • Nastavení a obsluha – popis položek menu průtokoměru, možnosti nastavení průtokoměru, popis funkce impulsního a analogového výstupu, popis komunikačních rozhraní a jejich parametrů, popis SW Visikal,…