FG4000 flow meter used in cooling system

Profil společnosti

Společnost LIMESA meters s.r.o. byla založena v roce 2012. Její historie však sahá do minulosti mnohem hlouběji. V roce 1989 strojní podnik Elitex a.s. založil sekci zabývající se měřením tepla a průtoku na magnetoindukčním principu. V roce 1994 se původní firma Elitex rozdělila a vedení průtokoměrné sekce založilo firmu EESA s.r.o. Následoval rychlý rozvoj společnosti. Byly vyvinuty vlastní měřiče průtoku a tepla a roční výroba stoupla na hodnotu 1500 – 2000 měřičů. Tím se společnost definitivně zařadila mezi špičku v oblasti měření průtoku a tepla na Českém trhu a dále získávala nové zákazníky i v dalších státech Evropy, Ameriky i Asie.

V roce 2005 byla založena spolupracující firma LIMA-tool s.r.o., která se kromě jiného specializovala na kooperace v oblasti výroby a vývoje mechanických dílců indukčních měřičů, zejména pak na výrobu teflonových výstelek pro indukční snímače průtoku. V roce 2011 společnost LIMA-tool rozšířila svůj program o servis veškerých měřičů EESA a stala se jejím autorizovaným opravcem, v tuto dobu byl již vývoj měřičů výrobce EESA ukončen. Proto se v roce 2012 vedení firmy LIMA-tool rozhodlo zachovat dlouholetou tradici výroby a přistoupilo k vývoji vlastního měřiče průtoku. V této souvislosti vedení získalo ke spolupráci bývalé vývojově-výrobní zaměstnance firmy EESA s.r.o. Došlo k fúzi firmy LIMA-tool s.r.o., pracovníků firmy EESA a společně byla založena nová firma LIMESA meters s.r.o. Jejím hlavním programem je vývoj a výroba vlastních průtokoměrů, veškerých mechanických dílců, teflonových výstelek,…Samozřejmostí je pokrytí ostatních služeb souvisejících s technologiemi měření průtoku.

Výsledkem je ucelený výrobní program, který zúročuje více než 25-ti leté zkušenosti zaměstnanců firmy v této oblasti zahrnující kompletní technologie výroby magnetoindukčních průtokoměrů jako jsou: výroba a vývoj veškerých mechanických dílců, výroba PTFE výstelek, vývoj a výroba vyhodnocovacích elektronik a obslužného software. Výsledným produktem je pak vysoce spolehlivá řada magnetoindukčních průtokoměrů FG4000 s moderním průmyslovým designem a uživatelsky příjemným prostředím. Vlastní princip měření průtoku dále zaručuje vysokou přesnost měření v celém dynamickém rozsahu, minimální tlakové ztráty dané měrným profilem bez mechanických dílců a mnoho dalších uvedených v katalogovém listu a montážně-technických podmínkách. Průtokoměr samozřejmě prošel všemi potřebnými testy v autorizovaných zkušebnách, přičemž lze vyzdvihnout zvýšenou odolnost proti elektromagnetickému rušení, kategorie E2 dle ČSN EN ISO 4064-5 a zvýšený stupeň krytí IP67.