FG4300 – Prototyp nové měřicí jednotky (2019/20)

Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a za podpory Libereckého kraje jsme dokončili projekt vývoje  prototypu nové řídicí elektroniky elektromagnetických měřičů průtoku LIMESA meters. Tento prototyp je kombinací dlouhodobě prověřeného stabilního principu vstupních analogových obvodů doplněných o moderní a výkonné výpočetní jádro. Elektronika je nově připravena na implementaci rychle se rozvíjejících moderních komunikačních rozhraní jako jsou IoT, ethernet, MODBUS over ethernet, BLUETOOTH, Wi-Fi…

Výkonný procesor zároveň nabízí dostatek prostoru pro postproces práci s měřenými veličinami za účelem ještě větší výsledné přesnosti.
Změnami projde displej, který bude nově grafický a umožní tak zobrazení více informací. Ty by měly uživatelům usnadnit nastavení a následnou práci s průtokoměrem. Taktéž budou rozšířeny možnosti nastavení standardních vstupů a výstupů (pulzní, stavový, frekvenční, proudový,…).
Výraznou změnou a zjednodušením bude pro koncového uživatele také implementace interního webového rozhraní. Nově nebude pro nastavení, zálohy a načítání archivních naměřených hodnot nutno přistupovat přes speciální software, ale pouze zadáním adresy do běžného webového prohlížeče.

Projekt vývoje firmware pro 32-bitový procesor průtokoměru FG4300 (2021/22)

Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a za podpory Libereckého kraje byl dokončen projekt vývoje  firmware pro řídicí  elektroniku elektromagnetického měřiče průtoku FG4300 výrobce LIMESA meters.

Projekt vývoje komunikační modulů pro nový průtokoměr včetně obslužných firmwarů (2023)

Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a za podpory Libereckého kraje byl realizován projekt vývoje komunikačních a kalibračního modulu pro nový průtokoměr LIMESA meters s.r.o. Dokončeny byly moduly pro komunikačních rozhraní HART, MBUS, RS485. Dále pak moduly pro bezdrátovou komunikaci LoRaWan (IoT), LTE (IoT).

FG5000_RS485_moduleFG5000_LTE_moduleFG5000_LoRaWan_moduleFG5000_kalibr_module

Tyto projekty vývoje byly realizovány za podpory z rozpočtu Libereckého kraje a pod odbornou záštitou Technické univerzity v Liberci. Tímto zároveň děkujeme všem zúčastněným za jejich podporu a těšíme se na další spolupráci.

LIMESA meters