FG4000 – měřicí jednotky průtokoměru

FG4000 – měřicí jednotky

flowmeter-trnsducer-FG4000-comfortFG4000 – COMFORT

Měřicí jednotka průtokoměru FG4000 je umístěná v tuhém hliníkovém odlitku. Snadné ovládání je zajištěno znakovým displejem a třítlačítkovou membránovou klávesnicí. Vše je navrženo s ohledem na požadavky na uživatelskou přívětivost a ergonomii. Je zajištěn rychlý a snadný přístup k připojovacím konektorům. Menu průtokoměru je v českém jazyce, je intuitivní a umožňuje snadnou konfiguraci průtokoměru. Veškeré uživatelské parametry od jednotek průtoku a objemu, přes volbu zobrazovaných údajů, až po nastavení hodnot pulsního a proudového výstupu, lze jednoduše nastavovat třítlačítkovou klávesnicí.  Konstrukce měřicí jednotky umožňuje umístit čelní zobrazovací panel ve všech čtyřech polohách do vodorovného i svislého potrubí, tak aby byla vždy zajištěna správná „vodorovná“ poloha displeje a membránové klávesnice.

V základním provedení je měřicí jednotka vybavena jedním integrovaným konfigurovatelným pulzním výstupem a jedním pulzním / stavovým výstupem pro signalizaci záporného průtoku. Mimo to, je integrován i konfigurovatelný pulzní vstup určený pro zobrazení hodnot průtoku a objemu z připojeného zařízení na displeji průtokoměru FG4000. Vestavnými moduly,  lze jednotku rozšířit o další funkce jako jsou komunikační rozhraní RS232, RS485 nebo MeterBUS. Lze doplnit analogový proudový nebo napěťový výstup. Pro aplikace, kde nemůže být senzor trvale zaplaven, lze průtokoměr vybavit funkcí detekce prázdného potrubí.
K dispozici je i modul měření teplot, který umožňuje měřit a zobrazovat na displeji dva údaje o teplotě pomocí teploměrů typu PT500.
Dle objednané konfigurace může být jednotka průtokoměru  FG4000 napájena 220-230 Vac,  110-120 Vac, 36 Vac, 24 Vac, 24 Vdc.
Měřicí jednotka průtokoměru je certifikována do prostředí IP67 a splňuje požadavky kategorie E2 odolnosti proti elektromagnetickému rušení dle ČSN EN ISO 4064-5.

FG4000 – ECONOMIC

Ekonomické provedení měřicí jednotky  průtokoměru FG4000 disponuje naprosto stejnou konektivitou a funkční rozšiřitelností jako provedení COMFORT. Průtokoměr však není osazen čelem s displejem a klávesnicí. Chybí tedy funkce místního zobrazování a ovládání průtokoměru. Tato skutečnost se samozřejmě promítá do celkové ceny  a proto jsou indukční průtokoměry FG4000 ECONOMIC cenově nejefektivnější variantou. I bez místního zobrazení zcela vyhoví požadavkům pro integraci do nadstavbových systémů jako jsou vizualizační programy třetích stran, nadřazené ovládací systémy (PLC), řízení elektrických ventilů, připojení k externím čítačům, apod. Konektivita s těmito systémy je stejně jako u verze COMFORT umožněna integrovaným impulzním výstupem, analogovými výstupy (4-20 mA, 0-10 V) nebo komunikačními rozhraními RS232, RS485, MeterBUS.

Základní vlastnosti měřicích jednotek FG4000:

 • Komfortní nebo ekonomické provedení měřící jednotky
 • Kompaktní nebo oddělené připojení snímačů průtoku
 • Velký výběr typů snímačů průtoku (přírubové, závitové, potravinářské,…)
 • Široké spektrum použití (potravinářská, chemická, vodohospodářská a jiná odvětví)
 • Uživatelsky nastavitelné zobrazení sledovaných veličin na displeji
 • Nastavení přístroje (pulzní výstup, proudový výstup, typ a rychlost komunikace, dynamika měření apod.) pomocí membránové klávesnice nebo uživatelského software
 • Zaměnitelnost čidel (každé čidlo má své unikátní kalibrační konstanty)
 • Příslušenství – montážní sady (z běžné, nerezové nebo speciální oceli dle přání zákazníka)
 • Uživatelský software pro jednoduchý tisk protokolu o měření FG measure, software pro dispečerské stanice FG BVIS, …
 • Obousměrné měření průtoku (oddělená počítadla pro oba směry)
 • Vlastní diagnostika – stav přístroje indikován na displeji
 • Sledování objemu až na 5-ti nulovatelných sumátorech (počítadlech)
 • Sledování maxima průtoku dosaženého v časovém intervalu
 • Možnost připojení dvou externích zařízení (průtokoměrů) na pulzní vstupy a zobrazovat údaje o jejich průtoku a objemu na displeji měřiče
 • Snadná integrace do nadstavbových systémů třetích stran pomocí impulsních (frekvenčních) a analogových výstupů nebo rozhraní  Meter-bus, RS485 (Modbus/Bitbus),…
 • Lze vybavit vestavným modulem pro měření teplot a údaje zobrazovat na displeji (nelze kombinovat s modulem prázdného potrubí)
 • Možnost doplnění modulu detekce prázdného potrubí (el. modul + další detekční elektroda)
 • Archivace naměřených dat včetně data a času až jeden rok v nonvolatilní paměti
 • Registrace pracovního času
 • Registrace výpadků napájení a poruchových stavů

Bližší informace a nabídky žádejte v našem obchodním oddělení.

Technické parametry měřiče:

Měřicí jednotka:COMFORTECONOMIC
Displej:Ano (2x16 znaků)Ne
Klávesnice:AnoNe
Měřicírozsah:1 :40 (pro přesnost ±0,5% dle MPE); 1:500 (Q0=0,2% Qmax)
Přesnost:± 0.5 % (± 0.003 m/s) v rozsahu od Qmin do Qmax
Minimální vodivost měřené kapaliny:5 ųS/cm, standardní kapaliny; ≥ 20 ųS/cm - demineralizovaná voda
Napájení:230 Vac (+10;-15%) 50-60Hz; volitelně 120Vac, 24Vac, 24Vdc
Příkon:10 VA
Třída ochrany dle IEC 536:I
Krytí:IP67
Povrchová úprava měřiče:Prášková barva (RAL8023)
Rozsah teplot okolního prostředí:0-70 °C; doporučená 15-55°C
Impulsní výstup 1:rozsah 0.0001–1600 imp/dm3 (max. hodnota dle světlosti snímače)
Impulsní výstup 2:stavový (signalizace záporného průtoku); pulzní - (pouze záporný průtok)
Impulsní vstupy:2x, rozsah (0.0001–1000 imp/dm3), lze zobrazit průtok/objem externího zařízení
Indikace prázdného potrubí:Ano (volitelně)
Komunikační moduly:RS485, RS232, MBUS,... (volitelně)
Komunikační protokol:SIMPLE, ModBUS, BitBUS, ASCII , MBUS
Analogové výstupy:4-20 mA, 4-12-20 mA, 0-10 V (volitelně)
Archiv:hodinový, denní, měsíční, chybové stavy,... (volitelně)

Rozměry vyhodnocovací jednotky průtokoměru:

(Rozměry senzorů průtoku viz konkrétní provedení)

Kompaktní provedení:

FG 4000 - magnetoindukční průtokoměr / kompaktní provedení

Oddělené provedení:

FG 4000 - magnetoindukční průtokoměr / oddělené provedení