Software

Software

FG_measure_CZ_lr

FG Measure

Software určený pro snadné uložení a tisk protokolu o měření z hodnot vyčítaných z průtokoměrů FG4000. Je navržen především pro průmyslové provozy jako jsou mlékárny, pivovary, vinařství, výroba nebo prodej chemikálií,… zkrátka pro provozy, ve kterých vznikají požadavky na evidenci přijatého/vydaného množství produktu (mléko v cisternách, stáčení pivních produktů,…).
Uživatelsky velmi jednoduchý software, umožňuje připojení jednoho měřiče FG4000 k PC. Po připojení průtokoměru se v levé části aplikace zobrazují hodnoty průtoku, celkového objemu, typ měřiče, výrobní číslo a průměr snímače  konkrétního průtokoměru. Pravá část je vyhrazena nastavení vlastního protokolu o měření. Uživatel má k dispozici dva odstavce libovolně editovatelného textu vždy se šesti řádky. Variabilita použití programu je tak téměř neomezená. Vlastní měření se ovládá tlačítky start / pauza / stop. Protokol o měření je pak ukládán v editovatelném formátu txt. Do protokolu se propisují uživatelem nastavené texty a výsledky měření. Lze volit, jestli na protokolu bude vytištěn pouze údaj o naměřeném objemu nebo i průměrném průtoku po dobu měření.
Software umožňuje připojení jednoho měřiče FG4000 k PC pomocí rozhraní RS232 nebo RS485.

FG_BVIS_lr

FG BVIS

Aplikace je navržena zejména pro dispečerské stanice. Umožňuje připojení a monitorování hodnot až 8-mi měřičů FG4000 najednou. Program zobrazuje aktuální hodnoty objemu, průtoku, výrobní číslo, typ a diametr jednotlivých průtokoměrů. Pro rychlou přehlednost mohou být tyto hodnoty volitelně vizualizovány pomocí spojitých bargrafů. Mimo to, lze nastavit dolní a horní hranici takzvaného „provozního průtoku“. Hodnoty průtoku v rozmezí těchto hranic jsou pak vizualizovány bargrafem zeleně, pod dolní hranicí modře a nad horní hranicí červeně. Jednotlivé průtokoměry FG4000 mohou být v programu uživatelsky pojmenovány.
Software umožňuje připojení jednoho měřiče FG4000 k PC pomocí rozhraní RS232 a až 8-mi měřičů pomocí rozhraní RS485 a protkolu Bitbus.