Servis měřičů EESA

Metrologická návaznost

Metrologická návaznost je smluvně ošetřena s renomovaným autorizovaným metrologickým střediskem v ČR.

Tato spolupráce nám umožňuje ověřovat měřiče spotřeby tepla i průtokoměry v jejich plném rozsahu od světlostí DN10 do DN400 a to včetně jejich kalorimetrických částí a použitých párovaných teploměrů (Pt100, Pt500, …). Mimo to zajišťujeme kalibrace průtokoměrů až do světlosti DN900 u dalších partnerů.

Ke všem úkonům je samozřejmostí možnost vystavení kalibračních protokolů i potvrzení o metrologickém ověření.