FG4300 – Prototyp nové měřicí jednotky (2019/20)

Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a za podpory Libereckého kraje jsme dokončili projekt vývoje  prototypu nové řídicí elektroniky elektromagnetických měřičů průtoku LIMESA meters. Tento prototyp je kombinací dlouhodobě prověřeného stabilního principu vstupních analogových obvodů doplněných o moderní a výkonné výpočetní jádro. Elektronika je nově připravena na implementaci rychle se rozvíjejících moderních komunikačních rozhraní jako jsou IoT, ethernet, MODBUS over ethernet, BLUETOOTH, Wi-Fi…

Výkonný procesor zároveň nabízí dostatek prostoru pro postproces práci s měřenými veličinami za účelem ještě větší výsledné přesnosti.
Změnami projde displej, který bude nově grafický a umožní tak zobrazení více informací. Ty by měly uživatelům usnadnit nastavení a následnou práci s průtokoměrem. Taktéž budou rozšířeny možnosti nastavení standardních vstupů a výstupů (pulzní, stavový, frekvenční, proudový,…).
Výraznou změnou a zjednodušením bude pro koncového uživatele také implementace interního webového rozhraní. Nově nebude pro nastavení, zálohy a načítání archivních naměřených hodnot nutno přistupovat přes speciální software, ale pouze zadáním adresy do běžného webového prohlížeče.

Projekt vývoje firmware pro 32-bitový procesor průtokoměru FG4300 (2021/22)

Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a za podpory Libereckého kraje byl dokončen projekt vývoje  firmware pro řídicí  elektroniku elektromagnetického měřiče průtoku FG4300 výrobce LIMESA meters.

Tyto projekty vývoje byly realizovány za podpory z rozpočtu Libereckého kraje a pod odbornou záštitou Technické univerzity v Liberci. Tímto zároveň děkujeme všem zúčastněným za jejich podporu a těšíme se na další spolupráci.

LIMESA meters